Naši partneri

CEM Just another WordPress site

Centar za edukaciju mladih

Više od dvadeset godina organizuju brojne uspešne aktivnosti na području cele Bosne i Hercegovine. Osnažuju pojedince i zagovaraju kreiranje i implementaciju politike koja štiti prava žena, dece i mladih.

Forum MNE

širom Crne Gore razvija i sprovodi programe i projekte koji promovišu: neformalno obrazovanje, omladinski rad u zajednici, omladinski aktivizam, vrednosti EU i demokratiju, dečija i ljudska prava i omladinsku politiku. Pružaju podršku mladim ljudima u razvoju u svesne, odgovorne i aktivne pojedince.

Forum MNE Just another WordPress site
Forum MNE Just another WordPress site

Forum MNE

širom Crne Gore razvija i sprovodi programe i projekte koji promovišu: neformalno obrazovanje, omladinski rad u zajednici, omladinski aktivizam, vrednosti EU i demokratiju, dečija i ljudska prava i omladinsku politiku. Pružaju podršku mladim ljudima u razvoju u svesne, odgovorne i aktivne pojedince.

TOKA Just another WordPress site

TOKA

je neprofitna organizacija koja je nastala na Kosovu 2015. godine od tada traju u misiji osnaživanja i podržavanja mladih da kroz iskustvo steknu potrebne veštine, znanje i samopouzdanje koje će im doneti zaposlenje.

YSC Just another WordPress site

Youth for social changes

je omladinska nevladina organizacija iz Albanije koja radi sa mladim ljudima koji imaju neke socijalne probleme, suočavaju se sa diskriminacijom ili dolaze iz ruralnih sredina.  Pružaju im priliku da razviju kompetencije i inspirišu jedni druge da zajedno rade na promeni svojih zajednica kako bi svi mladi ljudi bili jednaki.

Youth for social changes

je omladinska nevladina organizacija iz Albanije koja radi sa mladim ljudima koji imaju neke socijalne probleme, suočavaju se sa diskriminacijom ili dolaze iz ruralnih sredina.  Pružaju im priliku da razviju kompetencije i inspirišu jedni druge da zajedno rade na promeni svojih zajednica kako bi svi mladi ljudi bili jednaki.

YSC Just another WordPress site
CZOR Just another WordPress site

Centar za omladinski rad (CZOR)

je nevladina organizacija koja radi na osnaživanju mladih i stvaranju prilika za mlade kroz obrazovanje, omladinski rad i javne politike.  Posebno ističu svoju umreženost sa drugim organizacijama što doprinosi poboljšanju prakse kroz razmenu iskustva, efikasno korišćenje resursa i kreiranje platformi za učinkovitije javno zagovaranje za prava mladih.

iDEAlab

je neprofitno udruženje građana koje zainteresovanim studentima i članovima nudi besplatne programe obuke za podsticanje preduzetničkog duha, podršku u realizaciji njihovih inovativnih ideja, mogućnost umrežavanja i mentorsko vođenje od strane iskusnih preduzetnika

logo png za memo Just another WordPress site
logo png za memo Just another WordPress site

iDEAlab

je neprofitno udruženje građana koje zainteresovanim studentima i članovima nudi besplatne programe obuke za podsticanje preduzetničkog duha, podršku u realizaciji njihovih inovativnih ideja, mogućnost umrežavanja i mentorsko vođenje od strane iskusnih preduzetnika

OJNS LOGO Just another WordPress site

Omladina JAZAS Novi Sad

je osnovana 1996. godine aktivnostima povodom Svetskog dana borbe protiv side. Kampanja je uspešno sprovedena po prvi put i u Novom Sadu, a mladi koji su učestvovali odlučili su da osnuju organizaciju koja bi se tom tematikom i problemima mladih bavila tokom cele godine. Nakon dve godine funkcionisanja kao neformalna grupa, u oktobru 1998. organizovana je osnivačka skupština Omladine Jugoslovenske asocijacije za borbu protiv SIDE Novi Sad – Omladina JAZAS-a Novi Sad.

Katedra

je obrazovno metodički centar koji za nastavnike organizuje radionice I obuke koje doprinose razvoju različitih kompetencija I veština u cilju boljeg funkcionisanja I poboljšanja obrazovnog sistema.

logotip katedra Just another WordPress site
logotip katedra Just another WordPress site

Katedra

je obrazovno metodički centar koji za nastavnike organizuje radionice I obuke koje doprinose razvoju različitih kompetencija I veština u cilju boljeg funkcionisanja I poboljšanja obrazovnog sistema.

KolpingLog transparent Just another WordPress site

Kolping 

je međunarodno okruženje osnovano 1850. godine u Nemačkoj, obuhvata snažnu globalnu zajednicu koja deluje u više od 60 zemalja, a u Srbiji je prisutan od 2001. godine sa sedištem u Novom Sadu. Organizacija teži da razvija inicijative i realizuje projekte, s namerom da time doprinese pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici, kroz razvoj pojedinaca, podršku starijima i osnaživanje marginalizovanih grupa.

Somborski omladinski boom

je organizacija mladih entuzijasta koji organizuju akcije kao što su literarne radionice, filmovi, koncerti klasične muzike, koncerti etno muzike i različite svirke, promocije knjiga, seminari, studijska putovanja, a podstiču na volontiranje i aktivizam mladih.

boom Just another WordPress site
boom Just another WordPress site

Somborski omladinski boom

je organizacija mladih entuzijasta koji organizuju akcije kao što su literarne radionice, filmovi, koncerti klasične muzike, koncerti etno muzike i različite svirke, promocije knjiga, seminari, studijska putovanja, a podstiču na volontiranje i aktivizam mladih.

Donatori

serbia Just another WordPress site

Projekat ispred Vlade Republike Srbije sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIRPU), Grad Novi Sad i omladinska prestonica Evrope (OPENS).

NS logo Just another WordPress site

Grad Novi Sad

(Gradska uprava za zaštitu životne sredine) je organizacija koja od 2004. sprovodi projekte u cilju zaštite i očuvanja životne sredine, zdravog života i promovisanja ekologije u Novom Sadu. Finansiraju ekološke projekte i sprovode edukaciju za decu i odrasle.

Grad Novi Sad

(Gradska uprava za zaštitu životne sredine) je organizacija koja od 2004. sprovodi projekte u cilju zaštite i očuvanja životne sredine, zdravog života i promovisanja ekologije u Novom Sadu. Finansiraju ekološke projekte i sprovode edukaciju za decu i odrasle.

NS logo Just another WordPress site
OPENS logo Just another WordPress site

Omladinska prestonica Evrope (OPENS)

je prostor u kom se mladi podstiču na aktivno učešće u društvu, na kreativnost i inovativnost. Njihov osnovni princip je da posmatraju mlade kao pozitivan resurs za razvoj, a ne problem koji treba rešiti. Odgovaranjem na potrebe mladih unapređuju kvalitet njihovog života i učešća u društveno-političkim procesima.

Swiss agency for development and Cooperation (SDC)

je švajcarska agencija za međunarodnu saradnju koja preduzima direktne akcije, podržava programe multilateralnih organizacija i pomaže u finansiranju programa koje vode švajcarske i međunarodne humanitarne organizacije u oblastima regionalne i globalne saradnje, humanitarne pomoći i saradnja sa istočnom Evropom.

SDC Just another WordPress site
SDC Just another WordPress site

Swiss agency for development and Cooperation (SDC)

je švajcarska agencija za međunarodnu saradnju koja preduzima direktne akcije, podržava programe multilateralnih organizacija i pomaže u finansiranju programa koje vode švajcarske i međunarodne humanitarne organizacije u oblastima regionalne i globalne saradnje, humanitarne pomoći i saradnja sa istočnom Evropom.

Znanjem do posla Just another WordPress site

Program „Znanjem do posla“ je osmogodišnji partnerski projekat dve vlade – Švajcarske i Srbije – osmišljen da stvori preduslove za brže zapošljavanje mladih. Program promoviše švajcarsku ekspertizu za upravljanje tržištem rada prilagođenu srpskom kontekstu. Cilj je da se postigne bolja usklađenost potražnje i ponude posla kroz modernizaciju politika zapošljavanja mladih i razvoj konkretnih kompetencija mlade kvalifikovane radne snage.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

uspostavila je Vlada Republike Srbije 2009. godine. Osnovna nadležnost Tima je jačanje kapaciteta Vlade da razvija politike socijalnog uključivanja zasnovane na podacima, kao da koordinira i prati njihovo sprovođenje u skladu sa međunarodnim standardima i primerima dobre prakse u Evropi.

SIPRU Logo Just another WordPress site
SIPRU Logo Just another WordPress site

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

uspostavila je Vlada Republike Srbije 2009. godine. Osnovna nadležnost Tima je jačanje kapaciteta Vlade da razvija politike socijalnog uključivanja zasnovane na podacima, kao da koordinira i prati njihovo sprovođenje u skladu sa međunarodnim standardima i primerima dobre prakse u Evropi.