Polaznici

KURSA U OBLASTI DIGITALNOG MARKETINGA:

Digitalni marketing

Grupa polaznika modula A za generaciju 2021/2022 se bavila osmišljavanjem kampanja i kreiranjem sajta za individualne projekte koji pokazuju znanja koja su stekli iz marketinga, dizajna i rada u WordPress-u. Polaznici su bili u prilici pre svega da nauče osnove digitalnog marketinga kao što su kreiranje strategije, avatara, pisanje prodajnog i marketing sadržaja, u modulu 1. U drugom modulu polaznici su savladali korišćenje alata digitalnog marketinga i kreirali su Facebook, Instagram i Google reklame, zatim praćenje analitike marketing kanala i kreiranje izveštaja, upravljanje društvenim mrežama i kreiranje sajta u WordPress-u. Treći modul je bio posvećen sticanju znanja iz principa dizajna i veština u kreiranju vizuala u aplikacijama kao što su Canva, Snapseed, Adobe Photoshop Express. Zatim su polaznici koristili alate za generisanje leadova i setovanje kampanje u programima kao što su HubSpot Marketing Software i MailerLite. Upoznati su i sa automatizacijom repetetive zadataka uz alate Integromat i Zapppier i postavljanjem chatbotova za automatsko odgovaranje putem sajta i drštvenih mreža. Kraj kursa je bio posvećen odnosu sa klijentima što je polaznicima pomoglo da razumeju principe pregovaranja i profesionalne komunikacije. Pored ovih znanja polaznici su upućivani u brojne korisne kurseve i alate za organizaciju i profesionalan pristup radu (Trello, Clockify, Slack, Crystal knows..).

Luka Novković

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Organizuje svoje zadatke , predviđa vreme neophodno za njihovu realizaciju, Razvijene veštine digitalnog marketinga , WordPress, Elementor, Google Analytics , Microsoft Office , Google Workspace , SEO Rankmath, Google ads

Aleksandra Nikolić

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Figma, Adobe Ai, Adobe Ps, Social Media, Copywriting, WordPress, Elementor, Slack, Trello, Marketing strategija

Dragana Predin

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Koristi različite marketing kanale i razmišlja marketarski, Content i Copywriting, ume da upravlja društvenim mrežama i kreira oglase na FB,GOOGLE, LN, setuje i pravi email kampanje(MailerLite i HubSpot), pravi baze podataka o klijentima uz email marketing alate, SEO, Google analytics

Željko Andrić

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro' After Effects, Figma. Canva, Kreativnost, Vizuelni dizajn, Resavanje problema, Komunikativnost

Aleksandar Đorđević

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Organizuje svoje zadatke , predviđa vreme neophodno za njihovu realizaciju, Razvijene veštine digitalnog marketinga , WordPress, Elementor, Google Analytics , Microsoft Office , Google Workspace , 7-Zip , WinRAR

Stanko Bobić

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Social Media, WordPress, Meta business manager, Canva, Video editing, Content creating, Figma, Google Ads, Google Data studio, Business awareness marketing

Andrea Tomaš

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Organizuje i predviđa vreme neophodno za realizaciju zadataka, Snapseed, Koristi telefon kao alat u svrhu digitalnog marketinga, SEO Rankmath, Canva, Facebook Ads Manager, Google ads, Crystal Knows, editovanje fotografija, LinkedIn, Data Box

Dejan Bodiroga

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Plan komunikacije, Brend strategija, Vizuelni identitet, Content Writing, Fotografija i video, Adobe Ai, Adobe Premier Pro, Elementor, Trello, Lightroom

Višnja Vujnović

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

SEO, Facebook Ads, Social Media, Pisanje blogova, WordPress, Shopify, KeyWordPlanner, Google Analytics, Canva, Asana

Marko Vulin

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Trello, Slack, Adobe Ps, Adobe Ai, DaVinci Resolve, Seo, Canva, Figma, WordPress, Clockify

Vanja Polovina

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

SEO, Google ads, Google Analytics, Keywords everywhere, Google data studio, Social media, Brand awarness, Figma, Email marketing, Copywriting

Mima Peković

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

HubSpot Marketing Software, Integromat / Make, Google ads, Facebook Ads Manager, LinkedIn, Koristi različite marketing kanale i razmišlja marketarski, Pisanje prodajnog sadržaja, Crystal Knows, Trello, Google Workspace

Adam Kerepesi

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Pisanje marketing sadržaja, Pisanje prodajnog sadržaja, Microsoft Office, Trello, Slack, Facebook Ads, Google Ads, Google keyword planner, Google Analytics, Canva

Jasmina Miladinović

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Kreira sadržaj prilagođen potrebama klijenata i tržišta sa posebnim akcentom na svim kanalima digitalnog marketinga, Kreira Facebook, Instagram, Google reklame, Pisanje marketing sadržaja, HubSpot Marketing Software. LinkedIn, WordPress, Elementor. Slack, Google Workspace, Snapseed

Stefan Marković

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Kreiranje avatara, Pisanje marketing sadržaja, Facebook ads, Trello, Slack, Društvene mreže, Clockify, Google ads, Copywriting, Microsoft Office

Nina Vukašinović

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Kreira Facebook, Instagram i Google reklame, WordPress, Elementor, Google Analytics , Microsoft Office , Google Workspace , 7-Zip , WinRAR , SEO, Crystal Knows

Tamara Vejin

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Razume principe pregovaranja u svrhu zaključivanja prodaje, uspostavlja i održava komunikaciju sa klijentima, Integracija svega naučenog i primena na projektu, Google ads, WordPress, Elementor, Canva, Linkedin, Woocommerce, Data Box

Sara Bilbija

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Organizuje i predviđa vreme za realizaciju zadataka , Razvijene osnovne veštine digitalnog marketinga , WordPress, Elementor, Google Analytics , Microsoft Office , Google Workspace , Primenjuje kompozicione elemente pri fotografisanju, Data Box

Branka Vuleta

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Time management, SEO, Content marketing, Design, Canva, Google Analytics, Semrush, Commitment, Social Media marketing, Brand management

Jovana Golubović

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

SEO, Google Ads, Facebook Ads, Trello, Slack, Copywriting, Microsoft Office, Pisanje marketing sadržaja, Pisanje prodajnog sadržaja, Google workspace

Sanja Starčević

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Profesionalno uspostavlja i održava komunikaciju sa klijentima, Integracija svega naučenog i primena na jedinstvenom projektu , WordPress, Elementor, kreiranje Avatara, Woocommerce, Google data studio, Crystal Knows, copywriting,social media

Željana Rusmir

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Ume da upravlja svim relevantnim digitalnim kanalima, Google Workspace , Data Box, WordPress, Elementor, SEO rankmath, Figma, Lightroom, Google Ads, HubSpot

Slavica Sandić

Pogledajte istaknute veštine

Istaknute veštine

Kreiranje avatara, kreiranje marketing strategije, pisanje prodajnog i marketing sadržaja, kreiranje FB i Google reklama, Social media (FB, Insta, Linkedin), Canva, setovanje kampanje (HubSpot, MailerLite), SEO Rankmath, Keywords Everywhere

Polaznici

KURSA U OBLASTI PROGRAMIRANJA:

Programiranje

Grupa polaznika modula B za generaciju 2021/2022 se bavila razvojem mobilnih aplikacija pomocu Xamarin Forms frameworka. Polaznici su bili u prilici pre sve ga nauce osnove objektno orijentisanog programiranja koristeci programski jezik C# u modulu 1. Modul 2 i 3 su bili fokusirani na primenu stecenog znanja u kombinaciji sa Xamrin Forms-om, frameworkom koji omogucava cross-platform razvoj mobilnih aplikacija, koji zastupa Microsoft. Takodje, pored toga im je prezentovan i objasnjen osnov REST-a, Git-a, testiranja, generalne dobre prakse, korisna literatura i ostale sitne stvari koje mogu biti od veoma bitnog znacaja tokom njihovog daljeg razvoja programerske karijere.

Adorjan Čizmar

Adorjan Čizmar

Aleksandra Petrović

Aleksandra Petrović

Boris Tirkajla

Boris Tirkajla

Ivana Radenković

Ivana Radenković

Jelena Stevanović

Jelena Stevanović

Velimir Petković

Velimir Petković

Dijana Francuski

Dijana Francuski

Ivana Janošev

Ivana Janošev

Lazar Velimirović

Lazar Velimirović

Milivoj Radonić

Milivoj Radonić

Milorad Ivković

Milorad Ivković

Miloš Todorović

Miloš Todorović

Nemanja Pajčin

Nemanja Pajčin

Nikola Milošević

Nikola Milošević

Stefan Dević

Stefan Dević

Jovana Manojlović

Jovana Manojlović

Srđan Stevanović

Srđan Stevanović

Aleksa Perišić

Aleksa Perišić

Dragan Krstić

Dragan Krstić

Nikola Hrubenja

Nikola Hrubenja

Mirjana Savić

Mirjana Savić